Govornik

Informacije in splošni pogoji

Z veseljem in ponosom izročamo v prosto uporabo na Svetovnem spletu šaljivo uporabnino za izdelavo govorov - Govornik. Skušali bomo (po)skrbeti za to, da se bodo vsebina in možnosti našega Govornika še bogatila, k čemer pa lahko prispevajo tudi uporabniki, tako s predlogi za novosti, kot tudi s konkretnimi izrazi, katere bom vgradili v osnovno datoteko (besedni zaklad) Govornika.

Dovoljujemo in celo priporočamo, da omogočite uporabo Govornika tudi direktno z Vaše domače strani. Potrebno je le, da na ustreznem mestu namestite povezavo (link) na naslednji URL:

http://tomazic.info/govornik/

Priporočamo, da povezavo opremite tudi z naslednjo ikono:

gov_mik.jpg (1536 bytes)

(Dobite jo lahko tako, da nanjo kliknete z desnim miškinim gumbom in izberete: Shrani sliko kot...)

Ni dovoljeno brez predhodnega pisnega dovoljenja nameščati povezave na Govornika na mestih, ki niso prosta oziroma brezplačno dostopna! Prav tako ni dovoljeno na kakršenkoli drug način komercialno izkoriščati te aplikacije.

Čeprav so avtorji oziroma upravljalci uporabnine v najboljši veri, da so vsi podatki, katere distribuirajo, kvalitetni, pravilni in ažurni, ne odgovarjajo za kakršnokoli direktno ali indirektno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe teh podatkov oziroma zaradi morebitnih napak programske opreme ali netočnih podatkov, ki bi se pojavili na medijih, katere distribuirajo. Posebej opozarjamo, da se spletne strani tvorijo po načelu naključnosti in zato vsebina ne predstavlja izražanja človeške misli. Tudi če so v takšnih besedilih vsebovana imena resničnih ljudi, so besedne in stavčne povezave povsem naključne in brez podlage v resničnem svetu.

Hvaležni Vam bomo za vse morebitne pripombe, predloge in sugestije v zvezi z Govornikom. Prosimo, da jih oddate tukaj. Lahko jih pošljete tudi preko faksa, s pomočjo naslednjega obrazca.

Resni del projekta

Zahvala!

 

Govornik