Govornik

Resni del projekta

Nosilci GOVORNIKA razvijamo tudi več novih projektov, ki bodo ne samo pomagali najti informacije, temveč jih tudi ustvarjati.Pripravljamo orodja za vse tiste, ki bodo morali na podlagi velikih količin sprejetih informacij (preko elektronskih obrazcev) ustvarjati tudi veliko različnih dokumentov (in jih sproti tudi analizirati, popravljati ter objavljati). Največji možni uporabniki takšnih tehnologij bodo v krogih državne uprave, pravosodja in drugih velikih sistemov.

Ker se pri pripravi ustreznih rešitev vedno pojavlja potreba po obvladovanju VSEBINE besedil, je v razvoju tudi poseben eksperimentalni laboratorij za razvijanje jezikovnih orodij na podlagi umetne inteligence. Kot stranski produkt, ki pa lahko služi tudi kot promocija, smo pripravili tudi eksperimentalno uporabnino GOVORNIK.

Ta, po vsebini sicer zabavna (parodična) uporabnina, bo služila za laboratorij novih lingvističnih tehnik, sicer uporabnih na obravnavanem področju računalniškega kreiranja dokumentov. V tem smislu smo predvideli pet različnih področij:

  1. Pravni referat, kjer bomo skušali izdelati dokumente na podlagi vnaprej pripravljenih delov besedila in vsebinskih pravil (eksperimentalni predmet: dokument)
  2. Politični govor, kjer bomo različne dele stavkov sestavljali v smiselne stavke, ki pa ne bi imeli medsebojnih povezav (eksperimentalni predmet: stavek)
  3. Socialistični nastop, kjer bi primerjali kompatibilnost besed (frazeologija), na večji ali manjši slučajnostni stopnji (eksperimentalni predmet: beseda)
  4. Drugo (najstniški žargon in ljubezenska pisma), kjer bi lahko izvajali posamične poskuse, predvsem slovnične (sklanjatev, spregatev, število, itd.), hkrati pa bi bili izdelki (po obliki povsem enaki, kot, če bi jih izdelal človek!) predmet in inspiracija za (pravno)filozofska in sociološka razmišljanja o naravi umetno ustvarjenih dokumentov.

gov_mik.jpg (1536 bytes)

Govornik