Govornik

Zahvala!

Pri realizaciji projekta so sodelovali:

Avtor: Anton Tomažič

Roman Zvonar

Andrej Tozon

Luka Pratneker

Bojan Borko

Bojana Verbec

Janko Šintler

Rudi Leskošek

Janez Stibrič

Bogdan Osolin

....

Zahvaljujemo se tudi naslednjim darovalcem idej:

LDS

SDS

SKD

ZLSD

SNS

DeSUS

Govornik