gov_mik.jpg (1536 bytes)

Govornik

gov_mik.jpg (1536 bytes)

Prispevek za nadaljnji razvoj GOVORNIKA

(natisnite, vnesite Vaše predloge in pošljite na naslov: Anton Tomažič, Vir, Parmova 1, 1230 Domžale)

Zaželjeni so predlogi za nove teme, besede, fraze, stavki, ideje...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če želite, da se Vaše ime pojavlja na strani ZAHVALA, navedite ime in priimek:

 

 

gov_mik.jpg (1536 bytes)

(

 

gov_mik.jpg (1536 bytes)

Govornik

gov_mik.jpg (1536 bytes)