Zahvaljujem se:


moji mami, da mi je vcepila zanimanje za preteklost;


mojemu očetu, da sem ponosen na svoje prednike;


ženi Mirjam za razumevanje in moralno podporo;


teti Fenji Meijboom za vzpodbudo in začetne podatke;


bratrancu Jožetu Vodlan za pomoč pri raziskovanju;


stricu Jožetu Vodlan za preverjanje podatkov;


rodoslovcu Leonu Dramlje za podatke iz Rakeka;


Mariji Tomažič iz Podboršta za brskanje po podstrešju


tašči Slavi Pirc za zbiranje slikovnega gradiva;


Nadškofijskemu arhivu Ljubljana za možnost raziskav;


številnim župnikom za dostop do matičnih knjig;


Slovenskemu rodoslovnemu društvu za sprotno izobraževanje;


g. Petru Hawlini za njegova Drevesa;


družbi IUS SOFTWARE za gostiteljski strežnik;


družbi Ultimate Family Tree za izvrsten rodoslovni program;


družbi Microsoft za odlično spletno orodje FrontPage;