Družina Vodlan - povzetek


Sprva so Vodlani živeli v Špitaliču, kjer sem obdelal štiri generacije. Pred približno 200 leti pa se je Jožef Vodlan kot 10. brat v družini odselil in priženil v Palovče, kjer se je reklo pri Koširju. Po prvi svetovni vojni je moral Martin Vodlan hišo zapustiti in je naredil novo na Količevem oziroma na Viru. Vsi njegovi otroci so tod okrog naredili svoje hiše in tu s svojimi družinami živijo še danes. Med njimi je tudi Marija Vodlan, ki se je poročila z Adolfom Tomažičem. Hiša v Palovčah danes ni stalno naseljena.

Možnost nadaljnjih raziskav:

Zaradi pomanjkanja matičnih knjig dvomim, da bi še lahko dobil nadaljnje prednike Vodlanov, ker so bili navadni kmetje. Skušal pa bom obdelati še nekaj vej, ki so se Vodlanom približale po ženski liniji. Tako me zanimajo predvem predniki moje stare mame Frančiške Pirš, ki izhajajo iz okolice Tuhinja.