Vir in Količevo


Opis kraja:

Oba naselja se nahajata severovzhodno od Domžal in spadata v faro Dob. Nimata posebnih zančilnosti klasične slovenske vasi, saj sta se začela bolj razvijati šele z razvojem industrije. V Količevem se je razvila predvsem Papirnica (prvotno Bonač), na Viru pa Tosama (prvotno Kocjančič). Vodlani so se priselili na kraj, ki ima danes naslov Bukovčeva cesta. Oče Martin je nato pomagal zgraditi hiše v bližini še vsem svojim otrokom.

Slika - Parmova 1

Položaj na zemljevidu