Družina Tomažie

horizontal rule
Anton TOMAŽIE
Vir
Parmova 1
61230 Domžale
712023
Pripombe pošljite na naslov: tone.tomazic@ius-software.si
Ultimate Family Tree, ver 2.0
TT Project Version 126
August 21, 1997

horizontal rule

Vsebina

horizontal rule
Adamle, AmbroŽie, ErŽen, Grabljevec, Grkovia, Kos, Kukovec, Lampret, Matešie, Medved, Mu..., Novak, Peenik, Pivec, Rutar, Stermc, TomaŽie, Zupaneie, Škrajnar, Šprager

horizontal rule

Uvod

Upoštevanih je 285 oseb. Najstarejši znani datum je iz leta 1624.

horizontal rule

email graphic Send email to preparer: tone.tomazic@ius-software.si