Sporočilo za medije                                                                                                 

Družba IUS SOFTWARE kupila GV Založbo

Ustanovitelj družbe IUS SOFTWARE, Anton Tomažič, je z odkupom deleža postal njen 100% lastnik. – Družba IUS SOFTWARE kupila GV Založbo in s tem postala največji ponudnik pravnih informacij v Sloveniji. – Načrti za širitev mreže podjetij na tržišča JV Evrope.

GV Skupina, dosedanja večinska lastnica družbe IUS SOFTWARE in GV Založbe, ki je v pretežni lasti BBI, se je zaradi drugačnih strateških usmeritev svojega lastnika odločila za prodajo svojih deležev v obeh omenjenih slovenskih družbah.

Pripravljenost za nakup obeh družb so izkazala številna tuja in domača podjetja. Po temeljito opravljenih analizah in pregledih pa je Anton Tomažič, ustanovitelj in solastnik družbe IUS SOFTWARE, uveljavil predkupno pravico in odkupil preostali delež družbe IUS SOFTWARE.

Hkrati pa je družba IUS SOFTWARE prodajo GV Založbe prepoznala kot priložnost za utrditev svojega položaja na trgu posredovanja pravnih informacij in se odločila za njen nakup. Pri izvedbi obeh prevzemov se je Anton Tomažič naslonil na sodelovanje in pomoč nekaterih partnerjev, vključno z direktorjem družbe IUS SOFTWARE, mag. Tomažem Iskra.

Z vključevanjem komplementarnih pravnih vsebin GV Založbe v Združeni pravni informacijski sistem IUS‑INFO/EURO IUS-INFO pričakuje družba IUS SOFTWARE rast in utrditev svojega položaja v prihodnjih letih. Osrednji produkt družbe bo obogaten z večjo stopnjo informativnosti, izvirajoče iz osrednje slovenske pravniške revije Pravna praksa, ki jo izdaja GV Založba in preko katere vzdržuje zelo tesne in produktivne odnose z večino najpomembnejših avtorjev pravne strokovne literature. Zaposleni obeh družb bodo imeli v prihodnje še več priložnosti za osebno rast in uresničevanje svojih potencialov.

S pridobljenim potencialom za lastni razvoj pravnih vsebin in njihov prenos na elektronske medije se namerava IUS SOFTWARE strateško preoblikovati iz današnje e-družbe v sodobno e-medijsko družbo, namenjeno celovitemu informiranju in izobraževanju najširše pravne in druge strokovne javnosti ter vzpostaviti poslovno mrežo pravnih e-medijskih družb na tržiščih JV Evrope. Le s sinergijami tako pomembnih virov in znanj, kot jih obvladujeta družbi IUS SOFTWARE in GV Založba, bodo na izredno učinkovit način in v najkrajšem času doseženi tisti poslovni cilji, ki si jih vodstvo zastavlja na poti nadaljnjega razvoja.  Družba IUS SOFTWARE bo skupaj s svojo hčerinsko družbo GV Založbo še bolj tesno vzdrževala stike z vsemi segmenti pravniške populacije in prevzela vodilno vlogo v regiji.

Ljubljana, 14. februar 2006

Dodatne informacije:        

mag. Tomaž Iskra, direktor, IUS SOFTWARE, d.o.o., tel.: 01/431-22-66,

e-mail: tomaz.iskra@ius-software.si.