Rakek


Opis kraja:

Kraj se nahaja ob železniški progi blizu Cerniškega jezera. Razvil se predvsem šele s pojavom železnice. Zanimivo je, da je kljub siceršnjemu primatu bližnje Cerknice še vse do danes ohranil sodišče (čeprav sicer nima niti značaja občine). Družina Pirc je živela v skromni kmečki hišici, kasnje pa si je Stanislava Pirc (skupaj z možem Nikom Kranjcem) postavila lastno hišico na spodnem obrobju Rakeka - na Vrtni ulici.

Slika - Vrtna ulica

Položaj na zemljevidu