Poletje 99 - Portorož


00021m.jpg (5618 bytes)

00022m.jpg (7276 bytes)

00023m.jpg (6687 bytes)

00024m.jpg (5929 bytes)

00025m.jpg (5718 bytes)

00026m.jpg (7186 bytes)

00027m.jpg (7463 bytes)

00028m.jpg (7349 bytes)

00029m.jpg (4693 bytes)

00030m.jpg (4200 bytes)

00031m.jpg (5110 bytes)

00032m.jpg (6098 bytes)

00033m.jpg (5703 bytes)

00034m.jpg (6477 bytes)

00035m.jpg (4946 bytes)

00036m.jpg (5803 bytes)

00037m.jpg (5182 bytes)

00038m.jpg (5007 bytes)

00039m.jpg (5732 bytes)

00040m.jpg (4598 bytes)

Poletni dopust v hotelu Metropol.

 

domov.gif (2670 bytes)