Družina Pirc - povzetek


Kakor daleč nazaj sem mogel ugotoviti, izhaja družina Pirc iz Rakeka in se njeni potomci tam še danes nahajajo. Ukvarjali so se predvsem s kmetijstvom in gozdarstvom ter z lesno trgovino. Prvotna hiša je danes zelo spremenjena in posodobljena. Tam živi Andrej Pirc z družino. Njegova sestra Stanislava Pirc pa si je skupaj z možem Nikom Kranjcem v bližini postavila svojo lastno hišo. Njena hčerka Mirjam Kranjac se je poročila z Antonom Tomažičem.

Možnost nadaljnjih raziskav:

Za družino Pirci bi se morda dalo najti še kakšnega dodatnega prednika. Več energije pa nameravam posvetiti raziskavi materine linije Stanislave Pirc. Njena mati Ivana Istenič izhaja iz Ravnika iz smeri proti Idriji.