Internet - idealen medij za rodoslovce

Anton Tomažič

Svetovni splet predstavlja idealen medij za rodoslovne raziskave in predstavitve. Tako kot smo se pred leti (raz) veselili računalnikov, kot pripomočkov, ki nam pomagajo obvladati na stotine in tisoče podatkov, tako danes lahko ugotavljamo, da se bo vsaka računalniška uporabnina (aplikacija) konec koncev znašla na Internetu. Računalniki, ki ne bodo povezani v Svetovni splet, bodo povsem invalidni, saj bo že naslednja generacija operacijskih sistemov (Okna 98) grajena na vsesplošni povezavi računalniških sistemov.

Rodoslovcem Internet po eni strani olajša iskanje releventnih informacij pri njihovih rodoslovnih projektih, kar je verjetno bralcem že precej znano. Na tem mestu pa bi rad poudaril predvsem tudi drugo pomembno funkcijo Svetovnega spleta - predstavitveno. Internet predstavlja namreč idealno možnost za objavo rodoslovnih projektov. Naj navedem le nekaj bistvenih prednosti:

  1. Univerzalna dostopnost. Rodoslovni projekt, ki je nameščen na Spletu (Webu), lahko vidi vsak, ki ima dostop do Interneta - in to po celem svetu. Sorodniku v Ameriki zato zadošča poslati (ali mu ga povedati po telefonu) naslov domače strani in že si lahko ogleda rodovnik enako, kot nekdo v sosednji sobi.
  2. Popolna ažurnost. Kakor hitro popravimo ali dopolnimo katerikoli podatek, nameščen na Spletu, ga tako dopolnjenega vidijo odslej vsi. Pred tem smo morali za ažuriranje rodovnik sprememeniti, ga natisniti in razposlati.
  3. Cenovni prihranki. Iz prejšnje točke je razvidno, kako veliki bi bili stroški, če bi želeli večkrat dopolnjevati rodovnik in o tem obveščati vse zainteresirane. Včasih bi bilo zaradi manjših sprememb potrebno ponovno natisniti celo knjigo. Sprememba na Spletu pa nas praktično nič ne stane, zagotovi pa takojšnjo ažurnost za vse naslednje obiskovalce.
  4. Obogatitev informacij. Večopravilna (multimedijska) narava Svetovnega spleta omogoča, da informacije opremimo s koristnimi in prijetnimi lastnostmi. Opis osebe je lahko obogaten s fotografijo ali celo z video posnetkom. Položaj kraja je lahko ilustriran z zemljevidom in povezan s krajevnim leksikonom. Za več informacij o posameznih krajih, inšitucijah, zgodovinskih obdobjih, itd. zadošča le klik na ustrezno povezavo. Prijetno branje lahko popestri še razpoloženjska glasba.
  5. Večja povezanost informacij. Uporaba t.im. "hiperpovezav" omogoča veliko lažjo in hitrejšo navigacijo med različnimi podatki. Pri pismenih izdelkih se težje odločimo, da bi listali na druge strani in iskali povezane osebe. Spletna oblika pa kar sama kliče po klikanju na povezave in si v krajšem času lahko ogledamo podatke o večih osebah.
  6. Več možnih obiskovalcev. Rodoslovni projekt, ki je morda nastajal več let in je plod stotin ali celo tisočev ur dela, je pač vredno tudi pokazati. Klasični mediji so bili omejeni na nekaj znanih naslovnikov. V najboljšem primeru je bila natisnjena knjiga, seveda v omejenem številu izvodov. Namestitev na Svetovni splet pa omogoča odpiranje do praktično neomejnega števila potencialnih "obiskovalcev". Povezava (link) na dobro obiskani strani zelo poveča možnost, da si bodo rodoslovni projekt ogledali tudi povsem naključni obiskovalci, ki pa bodo morda imeli celo kakšne koristne povratne informacije.

Pa še to: namestitev celotnega rodoslovnega projekta na Splet je zelo enostavna, če to omogoča program, v katerem vodimo celotni projekt. Verjetno bodo prav kmalu vsi pomembnejši rodoslovni programi omogočali "izvoz" na Internet, tako kot v mojem primeru UFT. Zanimivo je, da je ta zadnja operacija lahko izvedena v nekaj minutah, pa četudi gre za tisoče podatkov in na stotine slik.