Pobuda za mednarodni »IT Kongres 2008«

 

Predlagam, da Slovenija v okviru svojega predsedovanja EU v letu 2008 organizira velik mednarodni kongres »IT Kongres 2008 - AI in Law« (drugi del naziva je lahko tudi drugačen, npr. e-Law, e-Justice, e-Gov, e-Democracy itd.), tako kot je letos v okviru svojega predsedovanja Avstrija organizirala podoben kongres na Dunaju: IT Congress 2006 e-Justice & e-Law

Udeleženci (bilo jih je okrog 400, predvsem informatiki iz pravosodnih in podobnih ministrstev ter drugi, ki se ukvarjajo z modernizacijo pravosodja in javne uprave) so lahko videli, da je Avstrija dobro izkoristila svojo vlogo gostiteljice. Čeprav je bilo večina predavateljev in predstavitev iz drugih držav, pa so bili največji poudarki prav na dosežkih Avstrije na področju modernizacije (predvsem pravosodja), tako, da se je nekako predstavila kar kot vodilna na tem področju…

Čeprav se Slovenija danes niti približno ne more kosati s sosedo na tem področju, pa ima za to dosti več možnosti na področju e-Uprave, predvsem pa se lahko v dveh letih doseže še velik razvoj tudi na sodiščih (saj bo tudi to dodatna motivacija za bolj ambiciozno modernizacijo ter informatizacijo pravosodja (glej: Lukenda e-Plus).

Leta 2008 bi se lahko prvič širši strokovni javnosti predstavile nove možnosti (in tudi že prve praktične aplikacije) uporabe umetne inteligence v pravu (AI in Law), kar bo zelo zanimivo za vse, ki se bodo ukvarjali z modernizacijo javne uprave in pravosodja. Pripravljeni bodo namreč že prvi moduli, ki bodo lahko služili za podlago veliko bolj zahtevnejšim in uporabnim ekspertnim sistemom, avtomatiziranim sodnim postopkom, »spletni« javni upravi it…

Moja pobuda za ustanovitev (in s tem pospešen razvoj) posebne družbe za razvoj (in vzdrževanje) modulov umetne inteligence v pravu -   AI-in-Law Business Initiative - je namreč naletela na zelo dober odziv. Ustanovljena je bila že družba »AI-in-Law Future Technologies Inc« s sedežem v ZDA, partnerji pa bodo iz Slovenije, Italije, Nizozemske in Nemčije. V tem krogu so tisti (predvsem razni profesorji), ki so že doslej največ dosegli na področju umetne inteligence v pravu in bomo tako lahko zagotovili dovolj kvalitetnih predavanj iz najrazvitejših držav sveta. Glavno sporočilo pa bo lahko »To je pa res nekaj novega! Doslej ni bilo na tem področju še nič konkretnega. Slovenija je očitno v konici najnaprednejše (inovacijske) informacijske tehnologije!«. Prepričan sem, da je takšen pristop povsem v skladu z napovedanimi usmeritvami in poudarki slovenske vlade, ki temeljijo predvsem na znanju.

Predlagam, da bi bili glavni nosilki organizacije takšnega kongresa obe ministrstvi skupaj: Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za javno upravo. Za začetek bi se prepričali, kako bi se lahko kongres umestil v siceršnji potek podobnih mednarodnih dogodkov ter se posvetovali z avstrijsko vlado (predvsem pa z njihovim Ministrstvom za pravosodje) o njenih izkušnjah. Organizacijski odbor bi že od samega začetka zlahka pritegnil k sodelovanju tudi močne sponzorje (podobne mednarodne družbe, kot so bile prisotne tudi na Dunaju), med drugim tudi iz Slovenije (predvsem tista podjetja, ki veliko sodelujejo z državnimi organi in imajo tudi ambicije za prodor na tuje trge). Pri organizaciji bi bila seveda zelo dobrodošla tudi pomoč naših politikov in funkcionarjev v Bruslju.

Za boljše razumevanje tako novega (vendar zelo perspektivnega) področja, kot je umetna inteligenca v pravu, prilagam nekaj linkov in priporočam, da si ogledate njene vsebine.

Prepričan sem, da bi se (tudi) s tem lahko Slovenija izkazala kot ena najnaprednejših držav na svetu!

 

Vir, 1. september 2006

Anton Tomažič

 


tone.tomazic@siol.net


IUS kolumne:

Slovenija je v središču sveta...

Znanje kot ekonomska kategorija

Prav(N)i iskalec

Učinkovitejši e-notarji

Kako naj računalnik razume pravo?

Celotno pravo na eni zgoščenki?

The SIMS - Legal Stuff

Iskanje s pomočjo umetne inteligence

Z računalniki do boljših predpisov

Umetna inteligenca za telebane


English Summary